سه شنبه های پاسخگویی:

👤 ملاقات مردمی حسن رنجبر شهردارباغستان با شهروندان

🗒  ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
⏰ از ساعت ۸ الی ۱۲

👥 تعداد مراجعین: ۴۵ نفر

📌اهم موضوعات:
▪️درخواست جدولگذاری کوچه ها و معابر
▪️بیان مسائل و معضلات شهری

منبع: شهرداری باغستان

نظر شما!!