📌رنگ آمیزی سرعتکاه ها و محل عبور عابرین پیاده و دانش آموزان
📌تعمیر،تعویض و بهسازی چراغ های راهنمایی
📌ایمن سازی معابر با نصب تابلو های اخباری و انتظامی
📌خط کشی محوری کمربندی آزادگان نصیرآباد

 

 

منبع: شهرداری باغستان

نظر شما!!