به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده از تغییر زمان برگزاری آزمون مجدد دوره‌های توانمندسازی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در این باره گفت: با توجه به اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی استان‌های البرز و تهران از روز سه شنبه ۲۹ تیرماه تا روز یکشنبه ۲ مردادماه سال جاری، زمان برگزاری آزمون مجدد دوره‌های توانمندسازی رؤسای مراکز از روز سه شنبه ۵ مردادماه به روز چهارشنبه ۶ مردادماه سال جاری تغییر یافته است.

نظر شما!!