به گزارش واحد خبرو اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات:

بهروز کاویانی با تاکید بر اینکه ظرفیت آرمستان شهریار رو به اتمام است و مکان یابیِ آرامستان جدید و خارج از بافت شهری، در دستور کار قراردارد گفت: بهشت رضوان شهریار، در شرایط عادی فقط تا یکسال دیگر پاسخگو است؛ لذا سرعت در تملک مذکور، مانع از بروز شرایط بحرانی برای مدیریت شهری در آینده نزدیک است

شهردار شهریار تصریح نمود: تملک فوق، در سال ۹۹ با ارزشی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال کلید زده شد و در همان سال نیز شرایط تملک را محقق نمودیم.

وی ادامه داد: با این اقدام پیش‌بینی می‌شود در شرایط عادی تا ۱۰ سال دیگر، نیاز شهر به آرامستان برطرف خواهد شد.

 

منبع: شهرداری شهریار

نظر شما!!