جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شهریار به ریاست هاشمی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شهریار پیرامون بررسی مشکلات این حوزه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شهریار به ریاست هاشمی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور ریاست اداره صمت، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان و سایر اعضا کارگروه پیرامون بررسی مشکلات این حوزه برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی اجرای مصوبات جلسات قبلی و مسائل و مشکلات حوزه اختصاص آرد و حمل و نقل آن، هاشمی معاون برنامه‌ریزی فرمانداری شهریار بر لزوم دقت و نظارت بیشتر به منظور عدم بروز مشکل در تهیه قوت اصلی سفره مردم تاکید کرد.

 

منبع: فرمانداری شهریار

نظر شما!!