💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ محمد کیانی (ساکن خادم آباد) با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در سومین روز نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!