به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ایده آنکه حیوانی قبل بازتولید کامل بدن خود، سرش را قطع می‌کند، عجیب به نظر می‌رسد. اما در واقع دو گونه از حلزون دریایی چنین قابلیتی دارند.

محققان ژاپنی دوگونه از حلزون دریایی ساکوگلوسا کشف کرده‌اند که طی ۳ هفته تمام بدن خود را دوباره تولید می‌کنند.

آنها به طور تصادفی متوجه این رفتار حیوان شدند و نمی‌دانند این حیوان چگونه یا چرا کل بدن خود را بازتولید می‌کند. قابلیت بریدن سر خود، احتمالاً به حلزون اجازه می‌دهد تا انگل‌های داخلی را از بین ببرد که روی تولید مثل آنها تأثیر می‌گذارد. البته به گفته آنها برای اثبات آن باید تحقیقات بیشتری انجام شود.

طبق مشاهدات، به محض آنکه حلزون سرش را از بدن خود جدا می‌کند، سر حیوان شروع به حرکت می‌کند و محل زخم به سرعت ترمیم می‌شود.

طی چند ساعت پس از این رویداد، سر حیوان جلبک می‌خورد! جالب آنکه تولید دوباره قلب یک هفته و کل بدن ۳ هفته طول می‌کشد.

هرچند سر حلزون دریایی یک بدن جدید برای خود تولید می‌کند، اما بدنی که رها شده نمی‌تواند برای خود سر جدیدی تولید کند. این فرایند طی گذر زمان و به کندی انجام می‌شود. البته حلزون‌های پیرتر قادر به بازتولید بدن خود نیستند و در نتیجه جدا شدن سرشان، می‌میرند.

پروفسور یویچی یوسا و سایاکا میتوه از دانشگاه زنان نارا در ژاپن این رویداد را به طور تصادفی رصد کردند.

تحقیق مربوط به این حلزون دریایی در نشریهCell Press منتشر شده و جزئیاتی مانند زمانبندی و ویدئوهای این رویداد را فراهم کرده است. اما درباره شیوه انجام این فرایند عجیب در حیوان توضیحی نداده است.

نظر شما!!