✅ تیم خبری : خبر باغستان و بازتاب شهر در ستاد انتخابات شهرستان شهریار مستقر شده و با آمار لحظه ای ثبت نام ها با شما خواهیم بود .

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!