معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: طی امتحانات حضوری می‌توانیم میزان یادگیری دانش آموزان از خواندن و نوشتن را ارزیابی و در صورت نیاز برنامه جبرانی تجویز کنیم.
رضوان حکیم زاده گفت: به کمیته کرونا پیشنهاد دادیم شرایطی فراهم شود تا دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی به صورت حضوری ارزیابی شوند. یادگیری مهارت‌های ابتدایی سواد از جمله خواندن و نوشتن بسیار اهمیت دارد و نیاز است به صورت حضوری ارزیابی شود

نظر شما!!