به نقل از فدراسیون کشتی، از زمان روی کار آمدن مدیریت جدید فدراسیون (تیر ۹۸) بدهی و تعهدات فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی در حدود ۲۵۸ هزار فرانک سوئیس بود که با تسویه بیش از ۹۰ درصدی این مبلغ در حال حاضر به ۲۰ هزار فرانک کاهش یافته است.
بر این اساس در آخرین پرداخت بدهی‌های فدراسیون به اتحادیه جهانی کشتی، در جریان رقابت‌های جام جهانی انفرادی در صربستان مبلغ ۳ میلیارد تومان به صورت ارز خارجی به مسئولان این اتحادیه تحویل داده شد.
در مدت زمان فعالیت فدراسیون (۱۷ ماه گذشته)، تمامی تعهدات ارزی جدید پرداخت شده است و هیچ گونه بدهی ارزی به اتحادیه جهانی کشتی در این زمان به وجود نیامده است.
مسئولان فدراسیون کشتی در نظر دارند در آینده‌ای نزدیک مبلغ بدهی خود را به اتحادیه جهانی کشتی به صورت کامل تسویه کنند

نظر شما!!