وضعیت تغذیه مردم بدتر می‌شود

وضعیت تغذیه مردم بدتر می‌شود

نظر شما!!