خشایار راد با بیان اینکه خنداندن به هر قیمتی لودگی است، اظهار کرد: خیلی از طنز فاخر فاصله گرفته‌ایم؛ خنداندن به هر قیمتی که طنز نیست.

پول بازیگران را نمی‌دهند و بهانه می‌آورند و می‌گویند قسط بازیگر، مهریه خانم‌هاست؛ کی داده کی گرفته!

راد گفت: بازیگرها خیلی وقت‌ها اعتراض نمی‌کنند که اگر کار بعدی در کار باشد دوباره پیشنهاد داشته باشند

نظر شما!!