ممنوعیت تبلیغات میدانی و میتینگ‌ها در انتخابات ۱۴۰۰

ممنوعیت تبلیغات میدانی و میتینگ‌ها در انتخابات ۱۴۰۰

نظر شما!!