آقای برهان حشمتی گفت: ترکیه از دو عامل قومیت گرایی و گرایشات پان ترکیستی به عنوان محور سیاست هایش در جمهوری آذربایجان استفاده می‌کند و علت استفاده از شعر نیز این بود که با این شیوه زبانی می‌تواند ارتباط نزدیک تری با مردم در این جمهوری برقرار کند.
وی افزود: اردوغان با خواندن این شعر تلاش کرد میوه جنگ قره باغ را بچیند و خود را به عنوان پیروز جنگ دوم قره باغ معرفی کند، زیرا رسانه‌های ترکیه اینگونه تبلیغ می‌کنند که اگر حمایت این کشور نبود و قبل از جنگ اخیر این منطقه اطمینان خاطر نمی‌داد، موفقیتی حاصل نمی‌شد و در واقع ترکیه بیش از جمهوری آذربایجان خود را فاتح این جنگ می‌داند.
آقای حشمتی اضافه کرد: به همین علت آقای اردوغان با این سخنان عوام فریبانه در صدد جلب توجه اذهان مردم در جمهوری آذربایجان برآمد و شعرش را به موضوعی وصل کرد که برای ایرانیان حساسیت برانگیز است.
وی با تصریح بر اینکه رئیس جمهور ترکیه عامدانه این شعر را قرائت کرد، گفت: در حین جنگ قره باغ، جمهوری اسلامی ایران از حقوق جمهوری آذربایجان برای اعاده سرزمین هایش حمایت سیاسی – رسانه‌ای کرد و به ویژه موضع گیری رهبر معظم انقلاب بازتاب مثبتی در این جمهوری داشت.
کارشناس مسائل قفقاز افزود: موضع گیری مقام معظم رهبری در این خصوص تمایل مثبت مردم در جمهوری آذربایجان را جلب کرد که این برای مقامات ترکیه قابل قبول نبود.
آقای حشمتی گفت: در جنگ قره باغ موج ایران هراسی در رسانه‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان راه افتاد و مقامات ترک برای خنثی کردن گرایش مردم این جمهوری به ایران چند اقدام را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: نخست آن که در رسانه‌های جمهوری آذربایجان به انحای مختلف سعی کردند ایران را بازنده جنگ قره باغ قلمداد کنند در حالی که کشورمان چیزی برای باخت در این منطقه نداشت.
آقای حشمتی اضافه کرد: آنان برای این که به وجهه ایران ضربه بزنند حتی به دروغ مدعی ارسال سلاح از جانب کشورمان به ارمنستان شدند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: مقامات ترکیه از احیای وجاهت ایران در نزد مردم جمهوری آذربایجان ناراحتند به همین علت آقای اردوغان شعری خواند که مشخص بود این سیگنال را داد که ترکیه می‌خواهد وارد تحریکات قومیتی شود، اما این سبب واکنش شدید در کشورمان شد.
وی افزود: مقامات ترک تصورشان بر این است که می‌توانند از عامل تحریک قومیتی برای ضربه زدن به ایران و پیشبرد رقابت با کشورمان به عنوان اهرم فشار استفاده کنند.
آقای حشمتی با اشاره به ادعای اخیر وزیر خارجه ترکیه مبنی بر این که اردوغان نمی‌دانسته چه شعری خوانده است، گفت: ترکیه خواست مسئله را پایان دهد، اما این پایان مسئله نیست و این کشور به اقدام برای تحریک قومیتی و تقویت گرایش پان ترکیست‌ها ادامه خواهد داد.
این کارشناس مسائل قفقاز افزود: ترکیه، سیاست‌های عمل گرایانه دارد و وقتی در مقابله جدی با سیاست هایشان مواجه شوند تسلیم می‌شوند و چنان که در رویداد‌های سوریه و شرق مدیترانه این مسئله را شاهد بودیم در مسئله اخیر نیز وقتی با مقابله جدی در ایران مواجه شدند، عقب نشینی کردند.
آقای حشمتی، واکنش جدی ایرانیان را در قبال اظهارات اردوغان مطلوب دانست و گفت: وزارت امور خارجه که معمولاً در این گونه مسائل با تساهل برخورد می‌کند اینجا خوب عمل کرد و انتشار توئیت آقای ظریف و اظهار سفیر ترکیه، اقداماتی مطلوب و مؤثر بود.
وی افزود: مقامات ترکیه وقتی این واکنش ما را دیدند متوجه شدند که ایران در چنین موضوعی کوتاه نمی‌آید و تمامیت ارضی برایش اهمیت دارد به نحوی که اگر اردوغان حتی به زبان اشاره تهدید کند، نیرو‌های مختلف به طور جدی می‌ایستند.
آقای حشمتی گفت: به علت همین واکنش جدی در ایران بود که وزیر خارجه ترکیه با بیان این که اردوغان نمی‌دانسته که چه شعری خوانده است در صدد دلجویی برآمد و خواست که مسئله را تعدیل کند، چون حفظ ارتباط شان با ایران و صیانت از منافع شان در قفقاز برای شان اهمیت دارد، زیرا نمی‌خواهند در با چالش مواجه باشند

نظر شما!!