حسینعلی شهریاری، در یادداشتی نوشت: ما در چند ماه اخیر به دلیل همه گیری کرونا با چالش های بسیار زیادی مواجه شدیم که بخشی از آن به علت سوء مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا بود که به موقع تصمیم نمی‌گرفتند.

مشروح یادداشت حسینعلی شهریاری را در ادامه بخوانید:

نظر شما!!