مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران و فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان تهران طی تقدیرنامه‌ای از اقدامات و تلاش‌های طاهری فرماندار شهریار و فرمانده انتظامی شهریار در راستای تلاش برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی تقدیر کردند.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار و معاون فرماندهی یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان تهران، تقدیر‌نامه مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران و فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی به نورالله طاهری فرماندار شهریار و سرهنگ جوزانی فرمانده انتظامی شهرستان شهریار تقدیم شد.

طی این تقدیرنامه‌ها از اقدامات و تلاش‌های مجموعه فرمانداری و انتظامی شهرستان شهریار در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات و مقابله با سودجویان تقدیر و تجلیل شد.

نظر شما!!