عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: قطب نمای سیاست‌گذاری بانک مرکزی کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است و نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی برعهده دارد.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز باید با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور از جمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی تراز خارجی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور سامان گیرد.
در این یادداشت آمده است: مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز را از سوی کسانی که ارز دارند می توان درک کرد اما عوامل بنیادی بازار شرایط را در هر صورت تحمیل خواهد کرد و در همین راستا تامل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل و با ترکیب و قدرت بازسازی خود مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاستگذاری خود منابع و ابزارهای در دسترس آن را مدیریت می کند.
همتی نوشت: بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و cft در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است و باید توجه داشت تعیین تکلیف نشدن اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد

نظر شما!!