بازار سکه و دلار صعودی شد

بازار سکه و دلار صعودی شد

نظر شما!!