آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه ملت ایران و مردم جهان روز گذشته شاهد یک اقدام تروریستی از سوی ایران ستیزان علیه یک پژوهشگر و دانشمند ایرانی بودند، افزود: اتفاقا در ماه‌های اخیر این پژوهشگر ایرانی وقت خودش را عمدتا صرف مبارزه با کرونا و پژوهش‌ها و ساخت کیت‌ها در این زمینه اختصاص داده بود.
آقای روحانی گفت: در واقع برای خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات این بخش پژوهشی در وزارت دفاع که ایشان مسئول این بخش پژوهشی بود کار زیادی را انجام داد و بخشی از نیاز‌های مردم را در زمینه مقابله با کرونا این بخش توانست ایجاد بکند و در اختیار ما قرار بدهد.

دشمنان ما در هفته‌های پراضطرابی هستند
رئیس جمهور افزود: این ترور وحشیانه نشان می‌دهد که دشمنان ما در هفته‌های پراضطرابی هستند، هفته‌هایی که احساس می‌کنند دوران فشار آن‌ها دارد کم می‌شود و شرایط جهانی تغییر می‌کند، برای آن‌ها این چند هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این روز‌ها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روز‌ها به وجود آورده بودند، بتوانند آن توجهات را به مسائل و مشکلات دیگر معطوف کنند.

نظر شما!!