فرماندار شهریار در نشست بررسی مشکلات مناطق حاشیه‌نشین شهرستان شهریار: نیاز به حرکت جهادی و منسجم برای رفع مشکلات مناطق کم برخوردار شهریار/ غرب تهران پذیرای عمده مهاجرین است

فرماندار شهریار در نشست بررسی مشکلات مناطق حاشیه‌نشین شهرستان شهریار:
نیاز به حرکت جهادی و منسجم برای رفع مشکلات مناطق کم برخوردار شهریار/ غرب تهران پذیرای عمده مهاجرین است

نظر شما!!