حسن_رنجبر شهردارباغستان در معیت دهیار،اعضای شورای دهشاد و معاون فنی و عمرانی شهرداری در این بازدید در روند اجرایی پروژه های پیاده روسازی حدفاصل امامزاده ابراهیم دهشاد تا مدرسه و تعریض و زیرسازی بخشی از جاده حد فاصل جاده دهشاد بالا به پایین قرار گرفت و دستورات لازم مبنی بر تسریع در اتمام پروژه ها را صادر کرد.

نظر شما!!