با حکم زنگیشه مدیرکل دفتر بازرسی استانداری تهران محسن ابراهیمی به عنوان رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار:مدیر کل دفتر بازررسی ورسیدگی به  شکایت مردمی استانداری تهران در حکمی “محسن ابراهیمی” را به عنوان مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرستان شهریار منصوب کرد.
در بخشی از حکم محسن ابراهیمی  است:
به موجب این حکم و بنابر پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان شهریار جنابعالی به سمت رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات  فرمانداری شهرستان شهریار منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ، رعایت شرح وظایف قانونی ، صداقت و امانت داری ،شایستگی‌های حرفه‌ای و به کارگیری شیوه های فعالیت در صیانت از قوانین و مقررات و خدمت به مردم که ولی نعمت ها و سرمایه های اصلی نظام جمهوری هستند موفق و پیروز باشید.

نظر شما!!