خبر باغستان : به میان مردم رفته ایم و از آنها پرسیده ایم از یک نماینده مجلس چه انتظاراتی دارید؟
برای پخش گفتگو و مصاحبه بروی دکمه play بروی تصویر ذیل کلیک نمایید .
مصاحبه کننده  : سامان محمدی
مصاحبه شونده :  : شهروندان باغستان
تاریخ انتشار : 1398/11/22

نظر شما!!