به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

🔺پیام های متعدد ارسالی شهروندان باغستان به #خبرباغستان در مورد معضل سگ های ولگرد در محلات باغستان و ناتوانی شهرداری باغستان در جمع آوری آنها

مسئولین : رسیدگی

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!