به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :
📣 صدای شهروندان باغستان

🔺قابل توجه نیروی انتظامی مستقر در باغستان

✅ سرقت خودرو و متعلقات آن در محلات باغستان افزایش یافته است!

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!