به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان بعد از نماز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۹۷ در شهر باغستان

📸 گزارش تصویری از راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان پس از نماز جمعه باحضور محمودی نماینده حوزه مشق

 

 

گزارش تصویری از راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان پس از نماز جمعه باحضور محمودی نماینده حوزه مشق۲

گزارش تصویری از راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان پس از نماز جمعه باحضور محمودی نماینده حوزه مشق۲

خوانده شدن بیانیه پایانی راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان

خوانده شدن بیانیه پایانی راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!