وضعیت اسفناک دفع فاضلاب آبهای جوی در نصیرآباد با کلی مشکلات زیست محیطی

وضعیت اسفناک دفع فاضلاب آبهای جوی در نصیرآباد با کلی مشکلات زیست محیطی

نظر شما!!