موشک شیطان ۲روسیه قوی ترین موشک هسته ای جهان که هزار برابر بمب های استفاده شده درهیروشیما وناکازاکی قدرت دارداین بمب قابلیت تخریب کامل کشوری مانند فرانسه رادارد

انتهای پیام/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!