به گزارش خبر باغستان :

✅رسیدگی شد

🔸پس ازانتشار چاله و حفره های زیاد در خ ریحانی و بهشتی نصیرآباد در #خبرباغستان

خ ریحانی و بهشتی در نصیرآباد آسفالت و روکش شد

#تصاویرارسالی_کاربران

انتهای پیام/خبرباغستان

نظر شما!!