اخبار منتشر شده در موضوع : "صدای مردم"

مشکلات ارسالی شهروندان باغستان جهت اطلاع رسانی و رسیدگی

مشکلات ارسالی شهروندان باغستان جهت اطلاع رسانی و رسیدگی

◀ قابل توجه اداره برق شهریار ✅ مشکلات ارسالے شهروندان باغستان جهت اطلاع رسانی و رسیدگے.... خادم آباد ـ بلوار ولیعصر ـ سر لاله 15 اصلی     منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
مشکلات ارسالی شهروندان باغستان جهت اطلاع رسانی و رسیدگی

مشکلات ارسالی شهروندان باغستان جهت اطلاع رسانی و رسیدگی

◀ قابل توجه اداره برق شهریار ⚠️احتمال برق گرفتگی کودکان و حیوانات⚠️ بازهم داستان تکراری آهن خواری توسط معتادین اینبار درب جعبه ترانس برق سعیدآباد خ خلج ، ما بین خ شهید مطهری و خ مصطفی خمینی (بین دو چهار راه آرام و عزت)     منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
گزیده قسمت هفتم و آخر تریبون آزاد در نصیرآباد

گزیده قسمت هفتم و آخر تریبون آزاد در نصیرآباد

🔴 تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) 🔹 با محوریت و موضوع انتخابات شامل : ۱) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ ۲) انتظارات شما از منتخبین انتخابات شورای شهر باغستاتگن چیست ؟ 📍پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ 📍مکان : باغستان – نصیرآباد

ادامه خبر
گزیده قسمت ششم تریبون آزاد در نصیرآباد

گزیده قسمت ششم تریبون آزاد در نصیرآباد

🔴 تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) 🔹 با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات شورای شهر باغستاتگن چیست ؟ 📍پنج شنبه 1400/03/20 📍مکان : باغستان - نصیرآباد

ادامه خبر
گزیده قسمت هفتم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

گزیده قسمت هفتم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

[aparat id='chK7i'] گزیده قسمت هفتم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1 ) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات

ادامه خبر
گزیده قسمت ششم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

گزیده قسمت ششم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

[aparat id='LAfz2'] گزیده قسمت ششم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1 ) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات

ادامه خبر
گزیده قسمت پنجم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

گزیده قسمت پنجم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

[aparat id='45tqe'] گزیده قسمت پنجم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1 ) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات

ادامه خبر
گزیده قسمت چهارم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

گزیده قسمت چهارم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

[aparat id='fCYci'] گزیده قسمت چهارم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1 ) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات

ادامه خبر
گزیده قسمت سوم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

گزیده قسمت سوم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

[aparat id='TORJP'] گزیده قسمت سوم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1 ) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات

ادامه خبر
گزیده قسمت دوم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

گزیده قسمت دوم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان

[aparat id='HoyCT'] گزیده قسمت دوم از تریبون آزاد در شهر باغستان توسط خبر باغستان تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1 ) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات

ادامه خبر
گزیده صحبت های مدیر مسئول رسانه خبر باغستان در مراسم تریبون آزاد در شهر باغستان

گزیده صحبت های مدیر مسئول رسانه خبر باغستان در مراسم تریبون آزاد در شهر باغستان

[aparat id='Z1mBp'] صحبت های مدیرمسئول خبر باغستان در تریبون آزاد انتخاباتی تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) با محوریت و موضوع انتخابات شامل : 1) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ 2) انتظارات شما از منتخبین انتخابات شورای شهر باغستاتگن چیست

ادامه خبر
🔴 تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان)

🔴 تریــبـــون آزاد (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان)

🔴 تریــبـــون آزاد 🔹 با محوریت و موضوع انتخابات شامل : ۱) معیارهای شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیست ؟ ۲) انتظارات شما از منتخبین انتخابات شورای شهر باغستاتگن چیست ؟ 📍پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ 📍مکان : باغستان – نصیرآباد – میدان – جنب مخابرات و مدرسه رنجبر وکیلی 🔺در

ادامه خبر