اخبار منتشر شده در موضوع : "انتخابات شورای شهر باغستان"

معرفی کامل جناب آقای نوروز فرمانی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

معرفی کامل جناب آقای نوروز فرمانی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای نوروز فرمانی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان را در پست زیر در اینستاگرام مشاهده نمایید . https://www.instagram.com/p/CQNW_lWhemc ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ خبر باغستان در راستای اطلاع رسانی دقیق ـ جامع و کامل از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان سعی میکند

ادامه خبر
نوروز فرمانی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

نوروز فرمانی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ نوروز فرمانی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅ اسامی تایید صلاحیت شدگان شهر باغستان را در خبر باغستان مشاهده نمایید . منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
تریــبـــون آزاد ـ جلسه دوم

تریــبـــون آزاد ـ جلسه دوم

✅ رسانه خبر باغستان برگزار مینماید 🔴 تریــبـــون آزاد ـ جلسه دوم 📍زمان : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰ 📍مکان : باغستان – نصیرآباد – میدان – جنب مخابرات و مدرسه رنجبر وکیلی  🔺 (اولین برنامه مردم محور و تریبون آزاد در شهر باغستان) 🔹 با محوریت و موضوع انتخابات شامل

ادامه خبر
معرفی کامل جناب آقای عباس زند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

معرفی کامل جناب آقای عباس زند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای عباس زند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان را در پست زیر در اینستاگرام مشاهده نمایید . https://www.instagram.com/p/CQDy7hQhQ-6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ خبر باغستان در راستای اطلاع رسانی دقیق ـ جامع و کامل از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان سعی میکند

ادامه خبر
معرفی کامل جناب آقای سعید علی محمدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

معرفی کامل جناب آقای سعید علی محمدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای سعید علی محمدی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان را در پست زیر در اینستاگرام مشاهده نمایید . https://www.instagram.com/p/CQEO6JbB7XV ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ خبر باغستان در راستای اطلاع رسانی دقیق ـ جامع و کامل از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان سعی

ادامه خبر
سعید علی محمدی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

سعید علی محمدی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ سعید علی محمدی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅ اسامی تایید صلاحیت شدگان شهر باغستان را در خبر باغستان مشاهده نمایید .   منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
عباس زند در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

عباس زند در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ عباس زند در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅ اسامی تایید صلاحیت شدگان شهر باغستان را در خبر باغستان مشاهده نمایید .   منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
محرم علی زاده در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

محرم علی زاده در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ محرم علی زاده در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅ اسامی تایید صلاحیت شدگان شهر باغستان را در خبر باغستان مشاهده نمایید .   منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
علی امامی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

علی امامی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد

✅ علی امامی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅ اسامی تایید صلاحیت شدگان شهر باغستان را در خبر باغستان مشاهده نمایید .   منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
بیت اله خانی پالطلو در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد .

بیت اله خانی پالطلو در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد .

✅ بیت اله خانی پالطلو در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان تایید صلاحیت شد . ✅ اسامی تایید صلاحیت شدگان شهر باغستان را در خبر باغستان مشاهده نمایید .   منبع: خبرباغستان

ادامه خبر
معرفی کامل جناب آقای سرخوش شکوری ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

معرفی کامل جناب آقای سرخوش شکوری ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای سرخوش شکوری ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان را در پست زیر در اینستاگرام مشاهده نمایید . https://www.instagram.com/p/CPyRGwaBLrP ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ خبر باغستان در راستای اطلاع رسانی دقیق ـ جامع و کامل از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان سعی میکند

ادامه خبر
معرفی کامل جناب آقای رضا شرافتمند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

معرفی کامل جناب آقای رضا شرافتمند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان .

✅ معرفی کامل جناب آقای رضا شرافتمند ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان را در پست زیر در اینستاگرام مشاهده نمایید . https://www.instagram.com/p/CPyQx8ABx-p ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ خبر باغستان در راستای اطلاع رسانی دقیق ـ جامع و کامل از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان سعی میکند

ادامه خبر