✅ مشکل ارسالے شهروند باغستانے جهت رسیدگے….

🔹 قابل توجه فرمانده پاسگاه نصیرآباد

🔺 مشکل وجود معتادین و مواد فروشان در پارک شهدای گمنام نصیرآباد

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!