✅ مشکل ارسالے شهروند باغستانے جهت رسیدگے….

🔹 قابل توجه فرمانده پاسگاه نصیرآباد

🔺 مشکل ارسالی عدم امنیت خانواده ها در جاده سلامت نصیرآباد
و
🔺 مشکل خاموشی و نبود روشنایی در خیابان شهریار ۳ نصیرآباد و افزایش سرقت قطعات خودرو

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!