🔺 مشکل قطعی شبانه یک هفته ای آب در شهرک صادقیه

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!