به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران برای هشتمین روز متوالی در شرایط سالم قرار دارد و ذرات معلق همچنان در نیمه اول سال آلاینده غالب هوا است.

میانگین غلظت آلاینده‌های هوا هم طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۱ قرار داشت و در حال حاضر میانگین غلظت آلاینده‌ها بر روی ۷۵ قرار دارد. و از ۶ آلاینده اصلی هوا ۳ آلاینده در شرایط پاک هستند.

 

 

نظر شما!!