به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی حمید باقرنیا سرپرست انجمن حقوق ورزش کشور مجتبی کرمی به عنوان سرپرست دپارتمان هماهنگی امور استان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی انجمن حقوق ورزشی کشور منصوب شد.

انجمن حقوق ورزش جمهوری اسلامی ایران با مجوز وزارت ورزش و جوانان و زیر نظر فدراسیون انجمن‌های ورزشی از اسفند ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون سه نشست مهم در خصوص آیین نامه و ساختار تشکیلاتی انجمن و تدوین آیین نامه آن برگزار کرد.

نظر شما!!