🔹 حسن رنجبر ، شهردارباغستان از آغاز واکسیناسیون پاکبانان خدوم شهرداری باغستان علیه بیماری کرونا خبر داد و افزود:نظر به اینکه پاکبانان بیشتر در معرض آلودگی به این ویروس می باشند به همین خاطر در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند.

🔹 وی اظهار امیدواری کرد پارکبانان نیز در مرحله دوم با اولویت سن و بیماری در مرحله بعدی واکسینه قرار دارند.

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!