پیگیری اسناد مالکیت گلگون
پیگیری آب گلگون
پیگیری عدم استقرار ادارات خدمت رسان من جمله : دارایی و مالیات و بیمه تامین اجتماعی
و سایر مشکلات

پاسخ فرماندار شهرستان شهریار به مشکلات مطرح شده

 

 

منبع: برنامه صنعتگران

 

نظر شما!!