تلگرام پایگاه خبری خبر باغستان

اولین و برترین پایگاه خبری شهر باغستان

اخبار : نصیرآباد / خادم آباد / سعیدآباد / مهدیه / دهمویز / صادقیه/ بادامک / ده بهاء / باباسلمان / شهرک مطهری و…

 

 لینک تلگرام خبر باغستان  👇👇

https://t.me/Khabarbaghestan

https://t.me/Khabarbaghestan

Khabarbaghestan@

 

www.khabarbaghestan.ir

تلگرام خبر باغستان…….اینستاگرام خبر باغستان - پخش رنده شهر باغستان…….نیازمندیهای شهر باغستان - مشاغل شهرباغستان

ارسال سوژه و مشکلات و اخبار به خبر باغستان

خبر باغستان

نظر شما!!