به گزارش خبر باغستان ؛

قابل توجه آبفا باغستان
نصب نادرست کنتور آب توسط مامورین که باعث نشتی ونشست حیاط خانه شده
وباتماس های مکرر،آبفاجوابگو نیست
نصیرآباد،خ حسین جانبازکوچه شقایق ۱۹ پ ۲۲

انتهای پیام/خبرباغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!