به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

بوستان زنبق نصیرآباد به بوستان شهدای گمنام تغییر نام پیدا کرد .

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!