نوشته هایی با برچسب چک‌های جدید از ۲۰ دی توزیع می‌شود

چک‌های جدید از ۲۰ دی توزیع می‌شود

چک‌های جدید از ۲۰ دی توزیع می‌شود

خانم آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی در ارتباط تصویری با استودیو پخش خبر ۲۱ شنبه شب شبکه یک سیما افزود: این طرح به تعویق نیفتاده بلکه بانک مرکزی تصمیم به اجرای تدریجی این طرح دارد و باید فرهنگ سازی انجام شود و زیرساخت‌ها آماده و مردم

ادامه خبر