نوشته هایی با برچسب معضل

معضل سد معبر در باغستان

معضل سد معبر در باغستان

به گزارش روابط عمومی خبر باغستان : 📣 صدای شهروندان نصیرآباد ⚠️ قابل توجه مسئولین سدمعبر 🔺چندمین پیام منتشرشده در مورد سد معبر در خبر باغستان نصیرآباد ، خ بهشتی مسئولین=رسیدگی انتهای خبر/خبر باغستان www.khabarbaghestan.ir

ادامه خبر