نوشته هایی با برچسب فرهنگ سازی – 24 (توقف در پیاده رو)

فرهنگ سازی – ۲۴ (توقف در پیاده رو)

فرهنگ سازی – ۲۴ (توقف در پیاده رو)

فرهنگ سازی – ۲۴ (توقف در پیاده رو) به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم توقف و پارک وسایل نقلیه در پیاده رو ها ، ظلم اشکار به دیگر شهروندان است . انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان www.khabarbaghestan.ir

ادامه خبر