نوشته هایی با برچسب فرهنگ سازی – 23 (صرفه جویی در مصرف آب)

فرهنگ سازی – ۲۳ (صرفه جویی در مصرف آب)

فرهنگ سازی – ۲۳ (صرفه جویی در مصرف آب)

فرهنگ سازی – ۲۳ (صرفه جویی در مصرف آب) سیراب شدن روزانه ۱۵۰ نفر با جلوگیری از چکه کردن هر شیر آب انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان www.khabarbaghestan.ir

ادامه خبر