نوشته هایی با برچسب سرنوشت حقوق سربازان چه شد؟

سرنوشت حقوق سربازان چه شد؟

سرنوشت حقوق سربازان چه شد؟

خدمت سربازی همیشه به عنوان چالشی مهم برای جوانان مطرح است. شاید بتوان دلیل عمده این مساله را درآمد پایین در این دوران دانست. بر همین مبناست که چند سالی می شود ستاد کل نیروهای مسلح به همراه دولت تصمیم گرفتند با افزایش حقوق سربازان بخشی از مشکلات معیشتی آنان

ادامه خبر