نوشته هایی با برچسب روش نگهداری گیاه بامبو

روش نگهداری گیاه بامبو

روش نگهداری گیاه بامبو

گیاه بامبو را می‌توان در آب یا خاک نگهداری کرد، اما طول عمر آن در خاک بیشتر است. اگر این گیاه را در آب نگهداری می‌کنید باید هر هفته آب آن را عوض کنید و در داخل تنگ آن سنگ‌هایی بریزید که بتوانید وزن گیاه را تحمل کند و سقوط

ادامه خبر