نوشته هایی با برچسب تولید برق از راه رفتن!

تولید برق از راه رفتن!

تولید برق از راه رفتن!

محققان به روش جدیدی دست یافته اند که می تواند ظرفیت تولید انرژی مواد پیزوالکتریک را به طور چشمگیری افزایش داده و به عنوان مثال از راه رفتن انسان ها برق تولید کند. بر اساس مطالعه اخیر منتشر شده در مجله Engineering Reports، محققان روش جدیدی برای ساده سازی تولید

ادامه خبر