نوشته هایی با برچسب تا خرداد ٩٧

تمدید مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد ٩٧

تمدید مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا خرداد ٩٧

به گزارش خبر باغستان : سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با هماهنگی وزارت کشور مقرر شد، افرادی که تا پایان سال موفق به ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی نشوند، بتوانند در ابتدای سال آینده، نسبت به این موضوع اقدام کنند. ابوترابی گفت: در ماه های قبل اعلام

ادامه خبر