نوشته هایی با برچسب اولین اتومبیل در ایران

اولین اتومبیل در ایران

اولین اتومبیل در ایران

ماجرای اولین خودرو در ایران به چنین روزی از سال ۱۲۷۹ خورشیدی و دوره سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار برمی‌گردد. شاه در یکی از سفرهایش به اروپا دو خودرو از فرانسه خرید و با خود به ایران آورد. راننده‌ای را هم که همراه این خودروها فرستاده بودند اتومبیل‌چی نامیدند، زیرا کسی اسمش

ادامه خبر